Maritim innovasjon

Maritim innovasjon
Formidling av FoU resultater fra prosjekter støttet av Norges Forskningsråd
graphic
Norges forskningsråd har siden 1993 støttet en systematisk satsing på IKT  systemer for sikker og effektiv sjøtransport gjennom en rekke programmer.  Dagens program, MAROFF støtter aktiviteter av betydning for sjøtransport og  offshore-konstruksjoner inkludert havbruk. (Se lenker til MAROFF-prosjekter til  venstre) En vesentlig forutsetning for gode resultater er at det etableres en åpen  dialog med flest mulig av de forskjellige parter som skal være brukere eller berøres av eventuelle nye løsninger.
graphicgraphic
Hensikten med "Maritim innovasjon" er å formidle resultater og bidra til  brukerkontakt. Arrangementene støttes av MAROFF gjennom ordningen med  arrangementsstøtte. "Maritim innovasjon" følger opp tradisjonen fra Fargis  seminarene som ble arrangert i perioden 1996 - 2005.  I venstre meny finner en  glimt fra utviklingen under menyvalg 'Fargis'.
Orientering om denne web-sida
Arrangementet "Maritim Innovasjon" ble forsøkt gjennomført i 2010, men da det ikke lot seg gjøre,
er det ikke gjort flere forsøk.
Web-sidene har blitt tatt vare på og blir oppdatert med lenker til
nye MAROFF-prosjekter.
Disse Web-sidene vedlikeholdes av SINTEF Fiskeri og havbruk, 
Kontakt: Web-redaktør